به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو رژیم صهیونیستی از جدیدترین اظهار نظر وزیر امنیت داخلی این رژیم خبر داد.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نتانیاهو به من وعده داد که مرا در جریان پیش نویس پیشنهادی مبادله اسیران بگذارد اما همچنان تعلل می کند.

وی افزود: اگر نتانیاهو به توافق مبادله غیرمسئولانه و بد تن دهد، کابینه را ساقط خواهیم کرد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: مذاکرات با حماس در شرایطی انجام خواهد شد که حماس به زانو درآید.

بن گویر گفت: من می خواهم این مذاکرات را رهبری کنم نه موساد و شاباک.

source

توسط namov