در هشت ماهه ۱۴۰۲ تولید انواع خودرو در کشور با رُشد ۱۸ درصدی به ۸۸۲.۴۷۱ دستگاه رسیده اما تولید ماه آبان، غیر از وانت، در همه بخش‎ها کاهشی بوده.

source

توسط