فوتبال برتر برنامه ای برای تخریب همه چیز و همه کس؛ این ادعای هیات فوتبال خوزستان است!

طرفداری | فوتبال برتر طبق روال هر هفته، دوشنبه با اجرای محمدحسین میثاقی روی آنتن شبکه سه رفت.

محمدحسین میثاقی در برنامه این هفته فوتبال برتر، در بخشی از صحبت های خود از هیات فوتبال استان خوزستان انتقاد کرد. میثاقی وضعیت حساب های مالی هیات فوتبال استان خوزستان را شرح داد که البته طبق ادعای هیات فوتبال این استان، ادعاهای مجری فوتبال برتر کذب است.

هیات فوتبال استان خوزستان در نامه ای خطاب به مدیر شبکه سه، از میثاقی و فوتبال برتر انتقاد کرد و در صورتی که صدا و سیما شخصا با این برنامه برخورد نکند، هیات فوتبال استان خوزستان از این برنامه و مجری آن شکایت می کند‌.

در بخشی از این نامه تاکید شده میثاقی تهمت و افترا می زند و مجبور است برای خریدن وقت، به ظاهر تشنه شود و آب بنوشد!

 

 

source

توسط