به گزارش صدای بورس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت «بازده مانا» از سه شنبه ۷ آذرماه به مدت ۴ روز کاری انجام می شود.

بر اساس بررسی اطلاعیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت «بازده مانا» در نماد معاملاتی بمان مشخص شد؛

تاریخ پذیره‌نویسی از روز سه‌شنبه ۷ آذرماه لغایت ۱۲ آذرماه به مدت ۴ روز کاری و در نماد معاملاتی بمان انجام می شود. نوع صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

بمان از سه شنبه ۷ آذرماه پذیره نویسی می شودبمان از سه شنبه ۷ آذرماه پذیره نویسی می شودsource

توسط