یکی از کارکنان صداوسیما خودکشی کرد!
کد خبر:
12817
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۴:۰۰:۰۳


یکی از بازنشسته های صداوسیما خود را از طبقه ۱۳ ساختمان کوثر به پایین پرت کرد و فوت کرد.

source

source

source

source

توسط