محمدعلی حاتمی زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: خاک مخلوطی از مواد معدنی، آلی، گازها، مایعات و ارگانیسم‌ها است که در کنار هم حیات را امکان پذیر کرده اند.

او افزود: با توسعه شهرنشینی و کاهش اراضی کشاورزی حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها تغییراتی در خاک به وجود آمده که سلامت این عنصر حیاتی را به خطر انداخته است.

حاتمی زاده ادامه داد: کشاورزان یزدی در خاک ورزی حفاظتی پیشرو بوده به طوری که در گذشته به جای استفاده از گاو آهن برگردان با کمترین تغییرات در خاک نسبت به کاشت محصولات اقدام کرده و در نتیجه علاوه بر کاهش مصرف آب از عناصر موجود در خاک نیز محافظت می‌شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نقش تولید نهال در جابجایی و آلوده شدن خاک را بسیار مهم دانست و نظارت بیشتر بر تولید نهال و نیز واردات آن با خاک‌های آلوده را مورد تاکید قرار داد.

او خاطر نشان کرد: تمامی بخش ها، ادارات و ارگان‌های مرتبط باید اقدامات اساسی در راستای حفظ و نگهداری این عنصر حیاتی را انجام دهند و کارگروه خاک نیز در این راستا در استان تشکیل شود.

source

توسط